Niçin Dini Düğün

NİÇİN DİNİ DÜĞÜN ?

niçin islami düğün

Aile, toplumları oluşturan, onlara yön veren en önemli ve en temel birimdir. İnsanlığın yaratılışından bu güne ailenin toplum içerisinde etkin bir yeri vardır. Aile kurumunun temelini ‘nikah’ ve bunun çevreye duyurulması görevini yapan ‘düğün’ oluşturur. Kurulacak yuvanın sağlıklı olabilmesi, temelinin sağlam atılmasıyla başlar. Sağlam temel üzerine inşaa edilen yapıların yıkılma ihtimali elbette ki azdır.
Bunun içindir ki ailenin temelini oluşturan düğün merasimi çok önemlidir. Peygamberimiz (s.a.v.) dini çerçeveler içerisinde düğün merasiminin coşkulu olmasını bizzat teşvik etmiştir. Çünkü düğün coşkuyla özdeş bir kavramdır.

Günümüzde maalesef artık sıkça gördüğümüz aile felaketlerinin, yıkılan yuvaların ve beraberinde getirdiği toplumsal bunalımların, sıkıntıların ana sebeplerinde, besmelesiz atılan temellerin ve İslam Kültürü’ne uzak düğün merasimlerinin payı son derece büyüktür. Bunun yanında, son yıllarda toplumsal bunalımların beraberinde getirdiği maneviyata ve öze dönüşte, düğün merasimlerinin bu doğrultuda olmasını ciddi biçimde artırmıştır.

Bu toplumsal yarayı ve hizmet boşluğunu fark eden grubumuz yaklaşık 15 yıldır kendi kültür ve inanç köklerimize dayanan kaliteli coşkulu programlar düzenlemeyi ve bu önemli eksikliği gidermeyi şiar edinmiştir. Bu doğrultuda hizmet vermeye çalışan grubumuz daima aziz milletimizin desteğini beklemektedir…