Stand Up

Stand up : İngilizce’den dilimize geçen tabir kelime olarak , ayağa kalkmak, dikilmek, gibi anlamlara gelmektedir.

Tek kişi olarak yapılan günümüz eğlence sanatlarındandır.

Tuana Organizasyon Sizleri En İyilerle Buluşturur…

recepdemirkaynak2 recepdemirkaynakatalaydemirci atalaydemirci2bekirdeveli bekirdeveli2ofluali ofluali1sezginmaden sezginmaden1

İşte Bazı Ustalar ;

  • Recep Demirkaynak
  • Atalay Demirci
  • Bekir Develi
  • Oflu Ali
  • Sezgin Maden