Sünnet merasimi nedir ?

İSLAM’DA SÜNNET DÜĞÜNÜ NASIL YAPILIR?

Değerli kardeşlerim, bazı aktiviteler her ne kadar lüzumsuz gibi görünse de sosyal hayatımız açısından faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Yeter ki bunlar insan fıtratına aykırı, dinin asli yapısına zarar veren unsurları içerisinde barındırmasın. Sünnetin meşruluğunu hadislerden bilmekteyiz. [1] Hz. Peygamber’in, torunları Hasan ve Hüseyin doğduğunda onların kulaklarına ezan okuduğu ve akika kurbanı diye bildiğimiz kurban kestirdiği ve doğumun yedinci gününde sünnet ettirdiği rivayet edilir. Ayrıca Hz. Fatımaya saçlarının ağırlığınca gümüş tasadduk etmeyi emrettiği, onunda öyle yaptığını biliyoruz. [2] Hadislerde “hitan” olarak ifade edilen bu hâdisenin fıtrat gereği olduğu söylenmektedir. Ve ilk uygulamanın Hz. İbrahim aleyhisselâma dayandığı rivayet edilir.[3] Fıkhi literatürde de kaide; “Bir canlıya acı çektirmek, ancak o canlıya yarar sağlar ve yarar canlıya çektirilen acıdan fazla olursa caizdir.” şer’i kaidesine dayanmaktadır. Günümüzde de tıbbi açıdan faydaları doktorlarımız tarafından ifade edilmektedir. Zaten İslamiyet öncesi Arabistan yarımadasında da sünnet bir hijyen tedbiri olarak düşünülmüştür. [4]

sunnet17 sunnet5 sunnet10
erzincandinisünnet7 sunnet33 sunucu3

Sünnet olayının herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. [5] Asıl olan yapılabilecek en erken yaşta ehil kişiler tarafından yapılmasıdır. Fakat uzmanların da belirttiği üzere bazı kaideler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar; çocuğun psikolojisini etkilememesi için ya 2 yaşından önce ya da 7 yaşından sonra gerekli izahat yapılıp ikna edildikten sonra yapılmalıdır. Ayrıca çocuğun sünnet olayını içselleştirebilmesi için zengin, eğlenceli içeriklere sahip olan sünnet organizasyonları tertip edilmelidir. Sünnet organizasyonları da dini usul ve kaideler çerçevesinde olması, adına yakışır bir şekilde islami bir organizasyon ile yapılması, bu konuda oluşabilecek su istimallerin engellenmesi, bizim hem dini hem insani bir sorumluluğumuzdur. Ayrıca bu konudaki eğlencelerin neler olabileceği ve hangi ölçülerde olabileceği konusunda bilgi almak için islami düğünlerde eğlence ve sınırları ile alakalı “İSLAMİ DÜĞÜN NASIL OLUR?” adlı yazımızı okuyabilirsiniz. [6]

Mustafa BADEM / Sakarya Ünv. İlahiyat Fakültesi


KAYNAKÇA ;
[1] Buharı, 5891; Müslim, 257.
[2] Tirmîzî, Edâhî, 17; Ebû Dâvud, Edâhî, 21; İbn Hanbel, Müsned,VI, 390-392.
[3] Muvatta, Sıfatu’n-Nebî’, 4
[4] M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1973, s. 291
[5] Ahmed İbn Hanbel III, 415; Ebu Davud, Tahare, 129
[6] Bkz. http://www.tuanadinidugun.com/islami-dugun-nasil-olmali.html